Aktualności

 

Klub Młodych Twórców Kultury

Klub został powołany do życia w lutym 2018. w Stodole w trakcie koncertu, który odbył się z okazji 25 rocznicy śmierci Pawła Bartłomieja Greca. Do Klubu przystąpili wówczas młodzi wykonawcy koncertu a wkrótce potem wiele młodych uzdolnionych muzycznie, graficznie oraz aktorsko osób.

Odbyły się spotkania m.in. w plenerze gdzie młodzi  twórcy mówili o swoich planach. W najbliższym czasie planujemy nowe kolejne spotkanie, na które zapraszamy wszystkich młodych twórców tworzących i realizujących swoje artystyczne pasje.

Naszym celem jest nie tylko organizowanie spotkań, na których nawiązują się kontakty, padają artystyczne pomysły  – ale chcemy konkretnie wspierać ich realizację. Jeśli tworzysz np. poezję, którą dobrze oceni Kapituła – wydamy  Ci tomik tejże. Jeśli twoją pasją jest grafika – zorganizujemy Ci wystawę….

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@fundacjapbgreca.pl

14 kwietnia 2019.

 

 

XIII Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca w ramach XV Festiwalu Złoty Środek Poezji Kutno 2019

Regulamin Konkursu:

1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.

2. Fundatorem wszystkich nagród jest Kutnowski Dom Kultury.

3. Konkurs odbędzie się 14 kwietnia 2019 r. w Kutnie, w Centrum Teatru Muzyki i Tańca, ul. Teatralna 1, 99-300 Kutno.

4. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16 i polega na przygotowaniu jednego wiersza, który nie był wcześniej publikowany ani nagrodzony w innych konkursach.

5. Rozpoczęcie konkursu nastąpi 14 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w budynku Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie, ul. Teatralna 1. Kolejność uczestników zostanie ogłoszona najpóźniej na tydzień przed Konkursem na stronie internetowej Organizatora (www.kdk.net.pl).

6. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza w otwartym  pliku tekstowym wraz z danymi kontaktowymi autora, zamieszczonymi także w pliku tekstowym, pod treścią wiersza.

7. Zgłoszenie wiersza do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych przez Kutnowski Dom Kultury, z siedzibą w Kutnie 99-302, ul. Żółkiewskiego 4, w celu realizacji XIII Ogólnopolskiego Otwartego Konkursu Jednego Wiersza  im. Pawła Bartłomieja Greca w ramach XV Festiwalu  Złoty Środek Poezji Kutno 2019.

Wiersze prosimy wysyłać na e-mail: zlotysrodek@kdk.net.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31 marca 2019 roku, zgłoszony wiersz musi być odczytany przez autora lub osobę przez niego wskazaną podczas konkursu. Zgłoszenia przyjmujemy jedynie drogą mailową. Obecność autora w czasie konkursu oraz podczas wręczenia nagród jest warunkiem udziału w konkursie i ewentualnego otrzymania nagrody. 

8. Jury po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy przyzna nagrody pieniężne o łącznej puli 4000 zł.

9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 14 kwietnia 2019 r. (godzina zostanie podana przez Organizatora w dniu Konkursu).

10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.

11. Organizator nie zapewnia noclegów uczestnikom konkursu.

12. Dane organizatora:

Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno

tel. 24 252 72 37

www.kdk.net.pl

mail : zlotysrodek@kdk.net.pl

 
 
22 marzec 2018.
 
 
 


XII Ogólnopolski Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Pawła Bartłomieja Greca w ramach XIV Festiwalu Złoty Środek Poezji Kutno 2018

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Kutnowski Dom Kultury.
 2. Fundatorem wszystkich nagród jest Kutnowski Dom Kultury.
 3. Konkurs odbędzie się 15 kwietnia 2018 r. w Kutnie, w Centrum Teatru Muzyki i Tańca, ul. Teatralna 1, 99-300 Kutno.
 4. Konkurs przeznaczony jest dla osób w wieku od lat 16, którzy przygotują jeden wiersz, nigdzie dotąd niepublikowany, ani nienagrodzony w innych konkursach.
 5. Rozpoczęcie konkursu nastąpi 15 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00 w budynku Centrum Teatru Muzyki i Tańca w Kutnie, ul. Teatralna 1. Kolejność uczestników zostanie ogłoszona najpóźniej na tydzień przed Konkursem na stronie internetowej Organizatora (www.kdk.net.pl).
 6. Jako zgłoszenie uczestnictwa w konkursie traktuje się przesłanie tekstu wiersza W OTWARTYM PLIKU TEKSTOWYM wraz z danymi kontaktowymi autora (ZAMIESZCZONYMI TAKŻE W PLIKU TEKSTOWYM, POD TREŚCIĄ WIERSZA) na e-mail: zlotysrodek@kdk.net.pl do dnia 2 kwietnia 2018 r. Zgłoszony wiersz powinien być odczytany przez autora lub osobę przez niego wskazaną podczas konkursu. Zgłoszenia przyjmujemy jedynie drogą mailową.
 7. Obecność autora w czasie konkursu oraz podczas wręczenia nagród jest warunkiem udziału w konkursie i ewentualnego otrzymania nagrody.
 8. Jury po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych wierszy przyzna nagrody pieniężne o łącznej puli 4000 zł.
 9. Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród nastąpi 15 kwietnia 2017 r. (godzina zostanie podana przez Organizatora w dniu Konkursu).
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnej publikacji nagrodzonych i wyróżnionych wierszy.
 11. Organizator nie zapewnia noclegów uczestnikom konkursu.
 12. Dane organizatora:

Kutnowski Dom Kultury, ul. Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno

tel. 24 252 72 37

www.kdk.net.pl

mail : zlotysrodek@kdk.net.pl

 
 
26 luty 2018.

Wystawa Fotografii artystycznej Damiana Grabarskiego

W STODOLE 24.lutego 2018. otwarta została wystawa fotografii artystycznej Damiana Grabarskiego – fotografii czarno-białej , która zajmuje szczególne miejsce w Jego twórczości. „Fotografia – jak mówi artysta – jest podobnie jak malarstwo tworzeniem obrazów. W malarstwie używamy farb, w fotografii światła”.


 
 
 
 
22 luty 2018.
 
 
25 rocznica śmierci
 

 
 
 
25 września 2017.
Porozumienie o współpracy
 
W dniu 25 września Fundacja Pawła Bartłomieja Greca podpisała porozumienie o współpracy z XLII Liceum Ogólnokształcącym im.Marii Konopnickiej – porozumienia z Liceum, które ukończył Paweł Bartłomiej Grec.
Nawiązana współpraca to nie tylko propagowanie wśród uczniów Liceum twórczości poety, ale także wspieranie i pomoc w rozwoju talentów twórczych młodzieży, wspólne inicjatywy oraz otoczenie opieką i promocja twórczości artystycznej szczególnie uzdolnionych uczniów.  To także pomoc Fundacji w organizacji i promocji projektów edukacyjnych oraz wspieranie inicjatyw kulturotwórczych Liceum.
 
 
 

 
 

12 września 2017.

 

Począwszy od trzeciego października 2017. ruszają warsztaty fotograficzne – w każdy wtorek o godz.17.00
zgodnie z wcześniej zapowiadanym programem :

Warsztaty fotograficzne poprowadzi Damian Grabarski – fotograf i operator obrazu, realizator wielu programów telewizyjnych m.in. „Voise of Poland, „Taniec z Gwiazdami”, „Aplauz Aplauz”, autor zdjęć i producent klipów muzycznych, operator kamery i autor zdjęć etiud filmowych. Laureat wielu nagród za zdjęcia filmowe i fotografię artystyczną.

***

Począwszy od trzeciego października 2017. ruszają warsztaty muzyczne – w każdy wtorek o godz.16.30
zgodnie z wcześniej zapowiadanym programem :

Warsztaty muzyczne poprowadzi Roman Ziemlański – wirtuoz gitary klasycznej, mistrz akompaniamentu, balladysta, kompozytor, autor podręczników gry na gitarze a także lutnik i budowniczy oraz rekonstruktor wielu instrumentów gitarowych

***

Ruszają warsztaty i zabawy teatralne prowadzone począwszy od czwartego września do dwudziestego trzeciego października –

w każdy poniedziałek godz.16.30 – 17.30 zgodnie z wcześniej zapowiadanym programem:

Warsztaty teatralne poprowadzi Maciej Zuchowicz – aktor telewizyjny, teatralny, dubbingowy. Absolwent Wydziału aktorskiego Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie gdzie jest asystentem dr M.Perchucia (zajęcia z interpretacji wiersza i prozy). Uczestnik wielu warsztatów i festiwali teatralnych w Polsce i za granicą m.in. Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku, Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Spoleto we Włoszech a także festiwalach w Niemczech, na Węgrzech i w Holandii. Aktor teatru „Collegium Nobilium”. Stale współpracuje z wrocławskim teatrem „Psychoteatr”.Role filmowe w „Bodo”, „Blondynka, „Wściekłość”.

 
 

14 czerwca 2017.

 

Nagrodę Specjalną im. Pawła Bartłomieja Greca otrzymała Patrycja Spendowska reprezentująca Miejski Dom Kultury w Zgorzelcu za interpretację utworu Nick Cave „Przekleństwo Millhaven”


 
 
27 kwietnia 2017.
 
„Pragnienia”
„Pragnienia” to długo oczekiwany album z poezją, której towarzyszy muzyka. Premiera płyty miała miejsce 27 kwietnia br. w Muzycznym Studio Polskiego Radia im. Agnieszki Osieckiej .W wykonaniu Anny Przybył prezentowana była poezja obok jej własnej – poezja Haliny Poświatowskiej, Ks. Jana Twardowskiego Pawła Bartłomieja Greca, Jana Buczkowskiego i Marii Ślipskiej . Autorami kompozycji muzycznych jest Vlasta Traczyk, Anna Przybył i Grzegorz Seweryn.
 

 
 
23 marca 2017 r.

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 23 marca 2017 w Warszawie przy ul. Tynieckiej 40a miało miejsce uroczyste nadanie imienia Pawła Bartłomieja Greca Sali Widowiskowej Multimedialnej Biblioteki nr XXXII Gali towarzyszył multimedialny spektakl  „Poezja ….i nie tylko poezja Pawła Bartłomieja Greca „

 

 
 

Warsztaty

Zapowiedź warsztatów

Jeśli w kręgu Twoich zainteresowań leży muzyka, teatr lub fotografia – to mamy dla Ciebie ciekawe propozycje udziału w warsztatach prowadzonych przez wybitnych twórców tych dziedzin sztuki.

Warsztaty fotograficzne poprowadzi Damian Grabarski fotograf i operator obrazu, realizator wielu programów telewizyjnych m.in. „Voise of Poland, „Taniec z Gwiazdami”, „Aplauz Aplauz”, autor zdjęć i producent klipów muzycznych, operator kamery i autor zdjęć etiud filmowych. Laureat wielu nagród za zdjęcia filmowe i fotografię artystyczną.

Warsztaty muzyczne poprowadzi Roman Ziemlański wirtuoz gitary klasycznej, mistrz akompaniamentu, balladysta, kompozytor, autor podręczników gry na gitarze a także lutnik i budowniczy oraz rekonstruktor wielu instrumentów gitarowych

Warsztaty teatralne poprowadzi Maciej Zuchowicz – aktor telewizyjny, teatralny, dubbingowy. Absolwent Wydziału aktorskiego Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie gdzie jest asystentem dr M.Perchucia (zajęcia z interpretacji wiersza i prozy). Uczestnik wielu warsztatów i festiwali teatralnych w Polsce i za granicą m.in. Festiwalu Szekspirowskim w Gdańsku, Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym w Spoleto we Włoszech a także festiwalach w Niemczech, na Węgrzech i w Holandii. Aktor teatru „Collegium Nobilium”. Stale współpracuje z wrocławskim teatrem „Psychoteatr”.Role filmowe w „Bodo”, „Blondynka, „Wściekłość”.

Programy warsztatów

 

 
 

Konkursy

Konkurs odbywa się w ramach Międzynarodowego Festiwalu „Złoty Środek Poezji” organizowanego
w Kutnie po raz 13-ty przy współudziale Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ten
wielowątkowy projekt kulturalny realizowany jest z udziałem władz miasta oraz dzięki
ogromnemu zaangażowaniu rzeszy pracowników Kutnowskiego Domu Kultury i wolontariuszy.
Gorąco zachęcamy do udziału w tegorocznym XIII Festiwalu „Złoty Środek Poezji”
 
Regulamin Konkursu – zobacz