Fundacja Pawła Bartłomieja Greca ustanowiona  została przez Fundatora Elżbietę Grec aktem notarialnym za Rep. A Nr 2583/2016 w dniu 5 maja 2016.Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem religijnym. Ministrem właściwym w sprawach Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą jest miasto Warszawa; Fundacja może prowadzić działalność dla właściwego realizowania celów także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. Celem Fundacji jest ochrona dóbr osobistych i twórczości Pawła Bartłomieja Greca, wspieranie i pomoc w rozwoju talentów twórczych młodych twórców kultury ze szczególnym uwzględnieniem literatury(prozy i poezji), sztuki (fotografii i malarstwa), teatru  i muzyki.

  • Prezes Fundacji  –  Elżbieta Grec
  • Przewodnicząca  Rady Fundacji   – Zofia Dobrzańska- Czernicka
  • Rada Fundacji  –  Katarzyna Korpolewska, Wiesław Pękala, Mieszko Zagańczyk

KRS: 0000650782


Otwierając nasz portal zapraszamy młodych  twórców tworzących w przestrzeni literatury (prozy i poezji), sztuki (fotografii i malarstwa) oraz teatru i muzyki  do uczestniczenia w programach, których celem jest stworzenie możliwości rozwoju Waszych talentów poprzez uczestnictwo w fakultatywnych zajęciach, sesjach naukowych, sympozjach, wykładach i spotkaniach z wybitnymi przedstawicielami świata kultury i nauki.
Zapraszamy do udziału w organizowanych warsztatach, spotkaniach, koncertach, festiwalach, wystawach i spektaklach teatralnych –  z  Waszym młodzi twórcy udziałem.
Zachęcamy do nadsyłania  efektów Waszej twórczej działalności ; zaprezentujemy ją na naszym portalu oraz obejmiemy profesjonalną  opieką .Jeżeli np. piszesz poezję -zaprezentujemy ją na naszym portalu a jeśli powołana Kapituła dobrze ją oceni – wydamy  tomik Twojej poezji.
Zapraszamy do współpracy wolontariuszy, którzy widzą potrzebę wspierania młodych talentów.